Vattenrening

VATTENRENING


SALTKLORINATORER


Gullberg & Jansson erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlättar poolens skötsel och minskar driftskostnaden.

Våra saltklorinatorer är lätta att installera och använda. Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också en inbyggd flödesvakt som stannar klorproduktionen vid för lågt flöde.

Saltklorinatorn minskar halten av illaluktande bundet klor (kloraminer), vilket ger ett behagligt och klart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon, jämfört med traditionell klorbehandling.

Våra saltklorinatorer behöver endast 0,4 % salthalt i poolvattnet, i likhet med Östersjöns bräckta vatten. Saltet används och återvinns kontinuerligt i processen.
Nytt salt behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten. Det behövs 4 kg salt per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration. Till en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behövs det alltså 180 kg salt.


Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyrning rekommenderas eXO iQ med Dual Link.


OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer av plast eller titan.


Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.


EI² EXPERT

Saltklorinatorn Ei² Expert finns i tre storlekar och kan kombineras med pH Expert
för automatisk pH-styrning. Ei² Expert har två års materialgaranti.


EXO IQ

Saltklorinatorn eXO iQ finns i tre storlekar och styrs enkelt via din smartphone med sin inbyggda WiFi modul. Genom gratisappen iAquaLink och pH Link/Dual Link styr du enkelt ph- och klorproduktion. eXO iQ har tre års materialgaranti på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.


PH LINK OCH DUAL LINK

pH Link – kombinera med eXO iQ för automatisk pH-styrning.

Dual Link – kombinera med eXO iQ för automatisk pH-och klorstyrning.AUTOMATISK PH- OCH KLORSTYRNINGPH EXPERT


pH Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt pH-värdet i poolvattnet för att uppnå ett idealiskt pH-värde mellan 7,0-7,6.

I en pool är det alltid pH-värdet som skapar den optimala vattenkvaliteten.

Det är t.ex. helt nödvändigt att ha ett korrekt och stabilt pH-värde för att kloret som används
i poolen ska ha effektiv verkan.

Ett väl reglerat pH-värde leder till låg förbrukning av klor och motverkar ögonirritation, algtillväxt, m.m.

pH Expert är en komplett produkt som man snabbt och lätt installerar och kommer igång med.

pH Expert kan användas till pooler med en vattenvolym på maximalt 150 m3 och har 2 års materialgaranti.

Installera gärna pH Expert med Chlor Expert ellermed en saltklorinator från Zodiacs Ei²-serie.CHLOR EXPERT


Chlor Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt klorhalten i poolvattnet.

Chlor Expert ska alltid användas tillsammans med pH Expert som kan säkerställa ett idealiskt pH-värde.

På detta sätt kan du skapa en automatisk pH- och klorstyrning för att bibehålla ett rent och klart poolvatten och underlätta
poolskötseln.

Den integrerade boost-funktionen i Chlor Expert kan öka klordoseringen vid behov.

Chlor Expert är enkel att installera och använda.

Chlor Expert kan användas till pooler med en vattenvolym på maximalt 150 m3 och har 2 års materialgaranti.POD-KIT


Komplettera din pH Expert och din Chlor Expert med POD-kit för ännu enklare installation.

Med POD-kitet ansluter du pH Expert och/eller Chlor Expert tillsammans på vattenröret.
UVRENINGGullberg & Janssons UV-renare renar på ett effektivt och miljövänligt sätt poolvattnet och kan enkelt installeras i alla typer av pooler direkt på cirkulationssystemet.

UV-C strålning dödar effektivt bakterier samt bryter ner upp till 80% av poolvattnets
kloraminer (bundet klor).

Gullberg & Jansson erbjuder UV-renare i korriosionståligt rostfritt duplex stål i två storlekar.


• Inbyggd flödesvakt ger längre livslängd

• LCD timer som indikerar när UV-lampan behöver bytas

• Upp till 35% mer UV-C strålning genom reflektion.

• Enkel att installera och underhålla

• Kan kombineras med saltklorinator och hydroxinator


OBS! UV-renare ska användas som komplement till kemisk rening!