Mälarpool Byggbilder


En Mälarpool Magnelis växer fram


Så här blev den färdiga poolen