FAQ


FAQ  Vanliga frågor

Blir min pool klorfri om jag installerar en saltklorinator?


Nej det är bara ett annat sätt att tillsätta klor på. Ingen manuell tillsats av klor behöver dock göras då tillverkningen av klor sker via saltklorinatorn. Du behöver fortfarande mäta dina klorvärden precis som i en vanligt klorerad pool. Även salthalten behöver hållas på en rekommenderad nivå

Varför luktar det starkt av "klor" i min pool?


När det ”fria” kloret reagerar med ett organiskt material, så övergår det till något som kallas ”bundet” klor, och det är då man känner en så kallad ”klorlukt”.

Måste poolvattnmet bytas under badsäsongen?


Nej, inte så länge värdena för pH, klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra hålls inom rekommenderade värden. Normalt behövs endast en mindre mängd vatten bytas. Nytt vatten tillsätts normalt som ersättning för det vatten som spolats bort vi den regelbundna backspolningen av sandfiltret

Ju större pump desto bättre vattenrening?


Nej, pumpens uppgift är att cirkulera poolens vatten. Flödet är viktigt för att din pool skall fungera optimalt. En större pump än nödvändigt ger inte bättre rening. Det är viktigt att pump, filter, bräddavlopp och inlopp är dimensionerade tillsammans. Enbart större pump ger inte bättre rening utan ökar bara vattnets hastighet genom filtret, vilket leder till sämre filtrering och högre energiförbrukning.

Hur lång tid tar det att värma upp poolvattnet?


Att värma upp en pool tar olika lång tid beroende på poolstorlek, vädertemperatur, vindförhållanden, vilken värmeeffekt som finns tillgänglig, hur poolkonstruktionen är isolerad i botten och väggar samt om poolskydd används.

 

En elektrisk värmare levererar den märkeffekt som står på produkten.

 

En värmeväxlares uppgift är att överföra värmeeffekt från en annan värmekälla till poolen.
Vilken värmeeffekt den levererar beror helt på vattenflöden och temperaturskillnader mellan pool och värmesystem. Man kan aldrig erhålla högre värmeeffekt till poolen än angiven effekt på värmekällan.

 

En poolvärmepump utnyttjar värmeenergin från luften.Värmepumpens angivna värmeeffekt är ofta baserad på väder och pooltemperatur ca 25 °C. Låg vädertemperatur och varmt poolvatten minskar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%. Hög vädertemperatur och kallt poolvatten ökar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%.

 

Vad gör jag om poolen ser ut att läcka vatten?


Vid sommarvärme kan vattennivån i poolen sjunka 5-10cm i veckan. Om vattennivån sjunker fortare än så kan det vara en läcka. Börja med att kontrollera alla kopplingar och se om det läcker någonstans i cirkulationssystemet. Om inte du hittar läckan där så stäng av cirkulationen, täck poolen för att förhindra regnvatten att fylla på den samt avvakta tills vattennivån slutat att sjunka i poolen. Läckaget finns där vattennivån stannar.

.

Vad händer om vattennivån i poolen är för låg?


Om vattennivån är för låg så suger pumpen luft och kan gå sönder. Vattennivån i poolen skall var mer än halva öppningen på bräddavloppet. Fyll på med vatten till minst halva eller helst två tredjedelar av öppningen på bräddavloppet och se till att bibehålla den nivån under hela poolsäsongen. 

Varför kommer det luftbubblor ur inloppen?


Om en cirkulationspump suger luft och det kommer bubblor ur inloppen så kan det vara skräp på o-ringen som sitter under glaslocket på cirkulationspumpen. Ta loss locket och gör rent o-ringen. sätt tillbaka locket och starta pumpen igen. O-ringen kan med fördel smörjas med vaselin.

Det kan även vara så att det suger luft på sugsidan vid någon koppling eller anslutning mellan skimmern och cirkulationspumpen.

Hur ofta behöver jag byta sanden i mitt sandfilter?


Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter så måste du gräva  ur sanden med händer, liten kopp eller liknande för att sedan fylla på med ny filtersand i lämplig fraktion.

Man kan även använda sig av en kraftig våtsug och suga ur den gamla sanden.


Var noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret. För att undvika skador på dysorna särskillt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna. Om det är fel på en dysa och ni får sand ut i poolen så är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet. Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting.

Hur får jag bort smutsranden vid vattenlinjen?


Om du har fått en smutsrand i vattenlinjen på din pool går detta att tvätta bort.

Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort.
Använd linerrengörare och en skrubber, två produkter ni finner hos oss.
Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern.

Hur lång tid måste cirkulationspumpen vara igång varje dygn?


Normalt på en privat pool behöver vattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Om man har en pump som pumpar 16 kbm/h då ska pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång  på en 4x8 m pool. Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn.

Poolbyggarna SPA AB rekomenderar att pumpen går mellan 09:00-2100, då det är under den tiden som poolen vanligtvis används.


Under våren och hösten kan man behöva ha pumpen på kontinuerlig drift för att värma vattnet även under natten.

Hur lång livstid har poolens liner?


Om du är noga att sköta vattenkvalitén och inte har för hög temperatur på vattnet så brukar en liner hålla i 10-12 år/ibland längre. Dock kommer färgen på linern att blekas med åren.