Poolvård

Poolvårdsprodukter

Vi säljer produkter för Er poolvård. Välkommen till vår butik!

 

Chemoform Scandinavia Lacoform Delphin

SpaPool

 

Avstängning inför vintern

När badsäsongen är över och vintern står för dörren, måste man se över sin pool och dess utrustning.

Exakt när man skall göra det, beror dels på var poolen ligger och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några allmänna råd, hur Ni skall gå till väga när Er badsäsong är över.
Andra tillvägagångssätt kan dock finnas på flera punkter.

(A) Stäng av värmen till poolen.

 1. Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger + 7°C. Den definitiva avstängningen sker när vattentemperaturen understiger + 7°C (är vattnet varmare bildas alger i vattnet, med mer rengöring på våren som följd) och utföres enligt nedan:
 2. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 3. Backspola filtret ordentligt ca 3- 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
 4. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 5. Tag bort lejdaren (stegen), torka av den och förvara den torrt.
 6. l bräddavloppet urtages silkorgen och klaffluckan, därefter monteras expansionsflaskan eller cellplastbitar där silkorgen suttit, detta förhindrar sönderfrysning.
 7. De ställbara insprutningsmunstyckena borttages. Är reningsverket placerat under poolens vattennivå, skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
 8. Undervattensbelysningen tages upp, om Ni befarar att vattnet fryser så mycket att is når ner till belysningen, alt. (lägg ner belysningen på botten.)
 9. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att lossa avtappningspluggen vid botten av tanken.
 10. Pumpens lock lossas och silkorgen urtages. Avtappningspluggarna på pumphus och silkorghus borttages. Står pumpen utomhus, mår den bäst av att förvaras inomhus.
 11. Tag bort manometern.
 12. Om elvärmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossas slangen i rörförbindningen mellan filter och elvärmare, så att elvärmaren töms på allt vatten.
 13. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
 14. Chockklorera med att upplösa 10 gram klor (Kalciumhypoklorit) per m3 poolvatten i en hink med varmt vatten och häll detta i poolen.
 15. Tänk på att dra isär teleskopstången och torka den noggrant för att undvika att kloret angriper färgskiktet på skaftet, förvara helst i sin fulla längd om möjlighet finns.
 16. Täck över poolen med Ert poolskydd.
 17. Tänk på att ni som bygger egna rammar med täckplåt och har stensarg, ramen i trä kan missfärga stenen, enklast är att lägga ett tunt skikt av cellplast eller liknande mellan trä och sten.

  OBS: Är Er pool försedd med det automatiska skyddet POOL-GUARD, följ noga de anvisningar för vinteravstängning som medföljer leveransen av detta.